Alle woningen zijn verkocht! (o.v.)

Geschiedenis van de locatie

Ver voor de Franse Revolutie, dus voor 1789, lag op de plaats van de huidige J.F. Kennedylaan en het gebied van de Zandvoortweg een groot landgoed. Dit landgoed heette Beerestein. Die naam komt waarschijnlijk van de eigenaar van het landgoed de Heer Beer. De Zandvoortweg was in die tijd nog slechts een eenvoudige zandweg. Vlak na de Franse overheersing over de Nederlanden werd het landgoed gesloopt en de rechten van de Familie Beer werden vervallen verklaard. Zij hadden een te sterke band met de Franse overheersers gehad.

Café Beerestein

Langs de zandweg werden ca 1860 twee arbeiderswoningen gebouwd. Deze twee woningen zouden later samengevoegd worden en café Beerestein worden. Het café ging het wapen van de familie Beer gebruiken. Of het toeval is is niet bekend, maar in het familiewapen staan naast de twee beren ook drie Franse lelies. Dus de banden met Frankrijk had de Heer Beer al ver voor de Franse tijd. Het linker huis van de twee woningen bleef geruime tijd in gebruik als woning. De rechter werd verbouwd tot een café. Later werd het woonhuis bij het café getrokken. Er waren dan ook twee trappen naar de kelder, van beide woningen één. Vanuit het begin van de vorige eeuw, dus rond 1900 is bekend dat de uitbaatster van café Beerestein Mejuffrouw Rif was. Zij werd opgevolgd door Mevrouw Van Hamersveld. Haar zoon Toon zette na haar het café voort.

't Wapen van Beerestein

In 1959 werd het café verkocht aan de weduwe Van de Kuy. Zij runde het bedrijf tot 1970. Toen nam de heer Van Rijn het over en hij veranderde de naam in café-restaurant “Het Wapen van Beerestein”. In 1973 werd het café-restaurant uitgebreid met een nieuwe zaal, die de naam “De Deel” kreeg. De lijst van eigenaren is dan nog niet compleet. Rond 1978 stond het pand enige tijd leeg. En in 1980 waren er weer nieuwe eigenaren. De heren Joop Putters en Johan Versteeg probeerden er een succes van te maken. Na anderhalf jaar trok John zich terug en kort er op overleed hij. Joop zette het bedrijf voort en nam Willem Eringaard in dienst als kok.  In die tijd was het café het trefpunt voor de biljart vereniging K.O.T. (Krijt Op Tijd). Tot een aantal jaar geleden was het een bruin café, eetcafé en feestcafé met de naam “Het Wapen van Beerestein”.

Bron: Historische Kring Baarn